Αντιστάσεις Quartz (2)

Ειδικές Αντιστάσεις (6)

Κεραμικές Αντιστάσεις (4)

Μεταλλικές Αντιστάσεις (19)